Splošni pogoji poslovanja z letno karto / kartico Bazena Brestanica

Izdaja kartice
Izdajatelj letnih kart Bazena Brestanica je podjetje Proecta d.o.o., Mali Kamen 22, 8281 Senovo.

Izdaja letne karte pravnim osebam ni mogoča. Karto lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva.

Ravnanje v primeru izgube kartice
V primeru izgubljene ali ukradene karte lahko imetnik naroči drugo karto, ki je plačljiva (5 evrov). Imetnik je upravičen do ugodnosti, pridobljenih na podlagi izgubljene ali ukradene karte. V prvih 24 urah od prijave izgubljene karte na tel. 041 205 977 podjetje Proecta d.o.o. ne odgovarja za zlorabo bonitetnih vrednosti.

Odpoved
Karta se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Karto mora odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, skupaj s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi karto. Odpoved začne veljati, ko podjetje Proecta d.o.o. prejme pisno odpoved in karto. Podjetje Proecta d.o.o. lahko karto kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko. V primeru, da karto odpove Proecta d.o.o., mora imetnik karte vse ugodnosti do katerih je upravičen na podlagi karte, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v roku 2 mesecev. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti, prav tako ni mogoče zahtevati njihove protivrednosti v gotovini ali v drugi obliki.

Naslov za prejemanje pošte
Imetnik karte se zavezuje, da bo podjetje Proecta d.o.o. sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo karte.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja
Podjetje Proecta d.o.o. ima pravico, da enostransko spremeni splošne pogoje poslovanja, pri čemer sprememba ne sme biti bistvena za pogodbeno razmerje. O spremembi splošnih pogojev poslovanja bo podjetje Proecta d.o.o. imetnika karte obvestilo po elektronski pošti in hkrati objavilo spremembe na svojih spletnih straneh.

Varstvo osebnih podatkov
Pri vsaki uporabi karte na blagajni restavracij podjetja Proecta d.o.o. se na kartico zapišejo podatki o nakupu imetnika karte (izdelek, cena izdelka, višina nakupa). Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik karte soglaša z zbiranjem informacij o njegovih nakupih in z obdelavo teh podatkov za namen opravljanja marketinških storitev ter za namen analize posameznikovih nakupovalnih navad in prilagoditve marketinških storitev vsakemu posamezniku.

S tem imetnik karte tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da se s strani upravljavca osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja lahko uporabljajo vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s karto. Vsak imetnik karte lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljalca osebnih podatkov, ali po elektronski pošti na naslov: info@bazenbrestanica.si kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljalec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika karte, ki je to zahteval.


Pišite nam

Kje smo

Instagram

ŠRC – Brestanica, Mladinski center Krško
Od pon. do pet. 8:00 do 18:00

Kontakt

logo